: www.vaeplan.de   : +381 (0)62 615 305

PROIZVODI

VAEPLAN V


Sa sintetičkom poliester vunom sa donje strane kao zaštitnim slojem

PREDNOSTI VAEPLAN V

• visoka otpornost na oscilaciju temperature od -30 °C do +80 °C

• pouzdana UV zaštita i otpornost na ozon

• izražena otpornost na hemikalije poput ulja, maziva i goriva

• visoka otpornost na leteće iskre i toplotno zračenje

• osobine samogašenja

• vrhunski proizvod za najviši kvalitet prostorije i života


• VAEPLAN® trake za izolaciju krova kao materijal otporan na ukorenjavanje i rizoma, ne propuštaju čak ni kod ozelenjavanja ravnog krova.

• VAEPLAN® trake za izolaciju krova imaju iste visoko kvalitetne osobine materijala; razlikuju se samo u donjem kaširanju.

• VAEPLAN® trake za izolaciju krova su paropropusne.

• VAEPLAN® trake za izolaciju krova su zahvaljujući svom optimalnom odnosu između fleksibilnosti i čvrstoće pogodne za sve vrste polaganja, kao i za sve vrste ravnih krovnih konstrukcija.


Lepljenje plastičnim lepkom
Lepljenje u štraftama PU lepkom
Slobodno polaganje ispod ozelenjenih krovnih površina
Mehaničko pričvršćivanje prema DIN 18531
Slobodno polaganje sa teretom


Tehnički list proizvoda VAEPLAN® V možete pronaći u katalogu

VAEPLAN U/GV


Sa kombinacijom staklenih vlakana i staklene vune sa donje strane kao protivpožarnom zaštitom

PREDNOSTI VAEPLAN U/GV

• VAEPLAN® su visoko polimerne, homogene trake za izolaciju krova od kombinacije polimera EVA / PVC, kao homogena traka, zavisno od vrste primene sa kombinacijom staklenih vlakana i staklene vune sa donje strane, kao protivpožarna zaštita ili sa sintetičkom poliester vunom sa donje strane, kao zaštitni sloj.

• VAEPLAN® je sinonim za dugogodišnje iskustvo, dug vek trajanja (otpornost na starenje), povoljnost po životno okruženje (recikliranje), nepromenljiv kvalitet zahvaljujući samokontroli i eksternoj kontroli. Proizvodi su sertifikovani pre-ma ISO 9001 i CE, na upit je moguća garancija za objekat.

• VAEPLAN® su univerzalno primenljivi proizvodi. Optimalni odnos između fleksibilnosti i čvrstine čini VAEPLAN® trake za izolaciju krova pogod-nom izolacijom za sve konstrukcije ravnog krova i vrste polaganja. Njihova primena se proteže kroz sve standardizovane kaširane i nekaširane izolacione materijale i sve uobičajene građevinske mateirjale.
• VAEPLAN® trake za izolaciju krova se polažu u jednom sloju. Pritom je obrada krajnje jednostavna, jer homogeni spojni šav može da se napravi veoma jednostavno zavarivanjem PVC delova ili toplim vazduhom.

• VAEPLAN® trake za izolaciju krova mogu da se polažu u jednom sloju na svim standardizovanim izolacionim materijalima, kaširanim ili nekaširanim, kao i na svim  uobičajenim građevinskim materijalima bez separacionog sloja.

• VAEPLAN®trake za izolaciju krova se mogu obraditi jednostavno i brzo, jer je mogućehomogeno spajanje šava zavarivanjem PVC delova ili toplim vazduhom.


Lepljenje plastičnim lepkom
Lepljenje u štraftama PU lepkom
Slobodno polaganje ispod ozelenjenih krovnih površina
Mehaničko pričvršćivanje na nekaširanim EPS pločama prema DIN 18531
Direktno polaganje na drvenu oplatu


Tehnički list proizvoda VAEPLAN® U/GV možete pronaći u katalogu

VAEPLAN VS


Sa sintetičkom poliester vunom sa donje strane, kao zaštitni sloj, i samolepljivim slojem celokupnom površinom

PREDNOSTI VAEPLAN VS

• visoka otpornost na oscilaciju temperature od -30 °C do +80 °C
• pouzdana UV zaštita i otpornost na ozon
• izražena otpornost na hemikalije poput ulja, maziva i goriva
• visoka otpornost na leteće iskre i toplotno zračenje
• osobine samogašenja
• vrhunski proizvod za najviši kvalitet prostorije i života


• VAEPLAN® su visoko polimerne, homogene trake za izolaciju krova od kombinacija polimera sa VAE kalemljenim polimerima i EVA teroiku-neruna, kao homogena traka, sa kaširanjima prilagođenim na blast primene.

• VAEPLAN® su univerzalno primenljivi proizvodi. Optimalni odnos između fleksibilnosti i čvrstine čini VAEPLAN® trake za izolaciju krova pogodnom izolacijom za sve konstrukcije ravnog krova i vrste polaganja.

• VAEPLAN® trake za izolaciju krova se mogu obraditi jednostavno i brzo.

• VAEPLAN® je sinonim za iskustvo još od 1984. godine.


Tehnički list proizvoda VAEPLAN® VS možete pronaći u katalogu

VAEPLAN ABS


Sa donjom specijalnom vunom kao zaštitni sloj, i hladno-samolepljivim slojem celokupnom površinom

PREDNOSTI VAEPLAN ABS

• visoka otpornost na oscilaciju temperature od -30 °C do +80 °C

• pouzdana UV zaštita i otpornost na ozon

• otpornost na hemikalije poput ulja, maziva i goriva

• visoka otpornost na leteće iskre i toplotno zračenje

• osobine samogašenja

• vrhunski proizvod za najviši kvalitet prostorije i života


• VAEPLAN® trake za izolaciju krova se polažu u jednom sloju. Pritom je obrada za stručnjaka veoma laka za korišćenje, jer se može postići homogeni spojni šav jednostavno zavarivanjem PVC delova ili zavarivanjem toplim gasom.
• VAEPLAN® trake za izolaciju krova mogu da se polažu na standardizovanim izolacionim materija-lima i na uobičajenim građevinskim materijalima, u skladu sa našim ispitanim sistemskih konstruk-cijama.

• VAEPLAN® ABS ispunjava zahteve za „tvrdi krov“ u direktnom polaganju na nekaširanom polistiro-lu, bez posebnog protivpožarnog sloja.


Tehnički list proizvoda VAEPLAN® ABS možete pronaći u katalogu

DA LI VAM JE POTREBAN NOVI KROV?

Ukoliko Vam je potrebna izolacija ravnog krova za novogradnju ili sanaciju. Možemo da pomognemo!

PIŠITE NAM

O pREDUZEĆU

Kratko ime: VAEPLAN 2020 DOO ZMAJEVO

Ive Lole Ribara 22

21213 Zmajevo
Office: Balkanska 40
11000 BEOGRAD

URL: www.vaeplan.rs
URL de: www.vaeplan.de
Matični broj: 21597589
Poreski broj: 112050856
Direktor: Aleksandar Miljković
Telefon: +381 (0)62 615 305

e-mail: aleksandar.miljkovic@vaeplan.rs