: www.vaeplan.de   : +381 (0)62 615 305

USLUGE

Pozovite nas za konsultacije. Pronađimo najbolje rešenje zajedno!

+381 (0)62 615 305

IDEALNA IZOLACIJA RAVNOG KROVA ZA NOVOGRADNJU I SANACIJE

Inovativna izolacija ravnog krova

Zahtevi za naročito visoko kvalitetnu izolaciju ravnog krova su ekstremni. Izolacija podleže jakim oscilacijama temperature, mora izdržati intenzivno UV zračenje, ne sme biti ometena u svojoj funkciji od strane jakih snaga vetra i pomeranja građevinske komponente, a i njena fleksibilnost se ne sme promeniti ni nakon mnogo godina.

Plastične izolacione trake za krovove od EVA ispunjavaju ove zahteve neograničeno, zato što je ova sirovina fleksibilna i zbog toga ne zahteva dodatne omekšivače.
Za razliku od traka za izolaciju krova od monomerno omekšanog tvrdog termoplastičnog materijala, čiji se procenat omekšivača a time i fleksibilnost smanjuju tokom godina, trake za izolaciju krova od EVA poput VAEPLAN® nude ključne prednosti, koje se ogledaju u veoma visokom funkcionalnom veku trajanja, a čime pružaju dugogodišnju sigurnost kao robusna i paropropusna traka za izolaciju krova.

Krovne i izolacione trake

Razvijene za sve vrste primene i tehnike korišćenja

Vaeplan trake za izolaciju krova

VAEPLAN® trake za izolaciju krova razvući bez zatezanja i pustiti da se opusti. Zatim zategnuti i usmeriti. Kod mehanički pričvršćenog sistema krova, trake za izolaciju krova moraju biti položene u poprečnom smeru od smera curenja, odn. poprečno od drvene oplate.

  • Na svim VAEPLAN® trakama za izolaciju krova, u paketu se nalaze dve markacije.
  • Markacija kod 4 cm: minimalno preklapanje kod slobodno položenog i izlepljenog krovnog sistema. 
  • Markacija kod 10 cm: minimalno preklapanje kod mehanički pričvršćenog krovnog sistema. Kod podloga osetljivih na toplotu i razređivače (npr.nekaširani termoizolacioni materijali od polistirola), preporučujemo širinu preklapanja od najmanje 6cm.

Praktičan savet

Ukoliko prilikom razvlačenja, a naročito u zimskom periodu, npr. usled nepropisnog skladištenja dođe do talasanja materijala,

to može da se ispravi pažljivim zagrevanjem pomoću gasnog gorionika po celokupnoj površini.
Nakon toga trake treba da se rastegnu. Posle čega, kod mehanički pričvršćenog krova, sledi postavljanje elemenata za pričvršćivanje i na kraju se trake zavaruju homogeno jedna sa drugom.

Opšti primeri primene

Parna brana i barijera za vazduh
Hermetički izolovani priključak na rubovima krova, ugradne i nadgradne instalacije kao i otvore su generalno obavezni. Završeci izolovani od strujanja vetra povećavaju kvalitet krova i zbog toga se posebno preporučuju.
Rubna fiksiranja
Na svim rubovima krova, krovnim ugradnim i nadgradnim instalacijama kao i otvorima i naglim promenama nagiba, neophodna su rubna fiksiranja. Preporučeno je da se naprave od VAEPLAN® kompozitnog lima, eventualno i od pričvršćivača za izolaciju krova, 4 kom/ m.
Promena nagiba/ nagle promene nagiba
Nagle promene nagiba sadrže uvek, pri promeni nagiba od 10%, dodatno rubno fiksiranje. 

Međufiksiranja
Kod nelepljenih priključaka, od 50 cm visine odn. na svih 50 cm su neophodna međufiksiranja od VAEPLAN® kompozitnog lima.


Opšti primeri primene:

Pozovite nas - da Vašu ideju sprovedemo u delo !

+381 (0)62 615 305

O pREDUZEĆU

Kratko ime: VAEPLAN 2020 DOO ZMAJEVO

Ive Lole Ribara 22

21213 Zmajevo
Office: Balkanska 40
11000 BEOGRAD

URL: www.vaeplan.rs
URL de: www.vaeplan.de
Matični broj: 21597589
Poreski broj: 112050856
Direktor: Aleksandar Miljković
Telefon: +381 (0)62 615 305

e-mail: aleksandar.miljkovic@vaeplan.rs